Avises se referă la eco subțire, Umberto Eco - In cautarea limbii perfecte

Umberto Eco - Numele trandafirului

Libri S. BoxBucureşti, B-dul I. Brătianu nr. Chiriţescu, Florin trad. Studii universitare la Torino, luîndu-şi licenţa în estetică. Din este profesor de semiotică la Universitatea din Bologna. Conduce revista VS. Quaderni di studi semiotici. In anii '60 a fost unul dintre reprezentanţii de frunte ai avangardei culturale italiene, numărîndu-se printre fondatorii revistelor Marcatre şi Quindici. Din este consilier editorial al celebrei edituri Bompiani.

A primit nenumărate premii şi distincţii culturale, inclusiv Legiunea de Onoare A predat la cele mai faimoase avises se referă la eco subțire din lume, fiind Doctor Honoris Causa a peste 50 dintre ele. A scris romane {Numele trandafirului,Premiul Strega,şi Premiul pentru Cea mai bună carte a anului ; Pendulul lui Foucault,Premiul Bancarella ; Insula din ziua de ieri, ; Baudolino,studii de semiotică, de estetică şi teorie literară Opera deschisă, ; Apocaliptici şi integraţi, ; Poeticile lui Joyce, ; Structura absentă, ; Formele conţinutului, ; Tratat de semiotică generală, ; Cum se scrie o teză de licenţă, ; Lector in fabula, ; Semiotica şi filosofia limbajului, ; Limitele interpretării, ; Şase plimbări prin pădurea narativă, ; Interpretare şi suprainterpretare, ; Despre literatură,eseuri Kant şi ornitorincul,articole reunite în volumele Jurnal minim, ; Al doilea jurnal minim, ; Secretul Minervei, Din opera sa, Editura Polirom a publicat volumele în ce cred cei care nu cred scris în colaborare cu Carlo Mario Martini, şi în căutarea limbii perfecte Deopotrivă roman poliţist, parabolă despre adevăr văzut din perspectivă teologică, filosofică, scolastică, istorică, Numele trandafirului a cunoscut un imens succes de public, fiind tradus în peste 35 de limbi şi ecranizat de Jean-Jacques Annaud încu Sean Connery, Christian Slater şi F.

Murray Abraham în rolurile principale.

Licenţiat în filosofic; profesor de semiotică la Universitatea din Bologna. More Umberto Eco n. Dintre studiile sale de eseistică, cităm: Opera deschisă, Tratat de semiotică generală.

Fireşte, un manuscris în ziua de 16 augustmi-a căzut în mină o carte datorată unui anume abate Vallet, Le manuscript de Dom Adson de Melk, tradus în franceză după ediţia lui Dom J. Cartea, însoţită de date istorice mult prea sărace, se limita să reproducă cu fidelitate un manuscris din secolul al XlV-lea, găsit, la rîndul său, în mănăstirea din Melk, de marele erudit al secolului al XVII-lea, căruia i se datorează atît de mult în privinţa istoriei ordinului benedictin.

Mă bucuram de savanta trouvaille a treia, deci, în timp, pentru mine pe cînd mă aflam la Praga, în aşteptarea unei persoane dragi.

  • Picant te face să pierzi în greutate
  • Calaméo - Umberto Eco - In cautarea limbii perfecte

Şase zile mai tîrziu, după ce trupele sovietice au ocupat nefericitul oraş, reuşeam să ajung la frontiera austriacă, la Linz, de aici să mă duc la Viena, unde m-am întîlnit cu persoana aşteptată, şi împreună s-o pornim în sus pe Dunăre.

Şi, astfel, am ajuns în apropiere de Melk, unde şi azi, perpendicular pe braţul fluviului, se ridică atît de frumosul Stift, de mai multe ori restaurat de-a lungul secolelor. Cum cititorul îşi va fi imaginat, în biblioteca mănăstirii nu era nici urmă de manuscrisul lui Adso. Astfel mi-au rămas mai multe caiete, scrise de nuna mea, şi un mare gol în suflet.

La Paris, după cîteva luni, am hotărît să-mi duc pînă la capăt cercetările.

Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Cardinalem Bona. Am găsit imediat Vetera Analecta la biblioteca Sainte Genevieve, dar, spre marea mea surpriză, ediţia aceasta diferea prin două amănunte: în primul rînd, editorul, care era Montp,lant, ad Ripam P.

Augustinianorum prope Pontem S. Michaelisşi apoi data, cu doi ani mai tîrziu. Inutil să mai spun că aceste analecta nu conţineau nici un manuscris al lui Adso sau Adson din Melk - ci dimpotrivă, cum poate controla oricine, o culegere de texte mai lungi sau mai scurte, în timp ce istoria transmisă de Vallet se întindea pe cîteva sute de pagini.

  1. Vă faceți griji vă faceți să pierdeți în greutate
  2. Calaméo - Umberto Eco - Numele trandafirului
  3. Хейл с трудом пришел в .
  4. Pierde grăsime în jurul articulațiilor

O incursiune laAbbaye de la Source, aflată Ungă Passy, şi o conversaţie cu prietenul meu Dom Arne Lahnestedt m-au convins, de asemenea, că nici un abate Vallet nu publicase cărţi cu teascurile de altfel inexistente de la abaţie. Este cunoscută precizia erudiţilor francezi cînd dau indicaţii bibliografice, demne de luat în seamă Am început să cred că îmi căzuse în mîini un fals.

Acum chiar cartea lui Vallet era irecuperabilă sau cel puţin nu îndrăzneam eu să mă duc s-o cer de la persoana care mi-o luase. Şi nu-mi rămîneau decît notiţele mele, de care începeam să mă îndoiesc.

Umberto Eco - In cautarea limbii perfecte

avises se referă la eco subțire Cum am învăţat mai tîrziu, din frumoasa cărticică semnată de Abbe de Bucquoy, apar de asemenea viziuni ale cărţilor care nu au fost scrise încă. Dacă nu s-ar fi întîmplat ceva nou, m-aş întreba şi acum de unde vine istoria lui Adso din Melk, dar iată că înla Buenos Aires, pe cînd scotoceam prin rafturile unui mic anticar din Corrientes, nu departe de vestitul Patio del Tango de pe strada aceea mare, am dat peste versiunea castiliană a unei cărticele de Milo Temesvar, Despre cum se folosesc oglinzile în jocul de şah, pe care mai avusesem prilejul s-o citez la a doua mînă în cartea mea Apocalittici e integraţi recenzînd cartea sa mai recentă Vînzătorii de Apocalips.

Era vorba despre traducerea originalului, de negăsit acum, din limba georgiană Tbilisi,şi aici, spre marea mea surprindere, am citit fragmente ample din manuscrisul lui Adso, numai că avises se referă la eco subțire nu era nici Vallet, nici Mabillon, ci părintele Athanasius Kircher dar ce operă? Un savant - pe care nu găsesc oportun să-l numesc - m-a asigurat apoi că şi cita date din memorie marele iezuit nu a vorbit niciodată de Adso din Melk.

Dar paginile lui Temesvar erau sub ochii mei, şi episoadele la care se refereau erau cu totul asemănătoare celor din manuscrisul tradus de Vallet în special, descrierea labirintului nu lăsa loc nici unei îndoieli. Am tras de aici concluzia că memoriile lui Adso păreau într-adevăr să participe la natura evenimentelor pe care le povesteşte: ele sînt învăluite în multe şi nedesluşite mistere, începînd cu autorul şi terminînd cu amplasarea abaţiei, despre care Adso tace cu îndărătnicie, încît presupunerile permit prefigurarea unei zone imprecise între Pomposa şi Conques, cu probabilităţi care ne îndreptăţesc să socotim că locul s-ar afla de-a lungul coastei apenine, între Piemont, Liguria şi Franţa ca de pildă între Lerici şi Turbia.

CU priveşte epoca în care se desfăşoară evenimentele, sîntem la sfîrşitul lui noiembrie ; în schimb, cînd însă scria autorul, nu se ştie.

De vreme ce ne spune că e novice în '27, şi avises se referă la eco subțire de sfîrşitul vieţii cînd îşi aşterne pe hîrtie memoriile, putem presupune că manuscrisul a fost redactat în ultimii zece sau douăzeci de ani ai secolului al XIV-lea. Meditînd serios, erau destul de neîntemeiate motivele care să mă poată determina să dau la avises se referă la eco subțire versiunea mea italianăa unei obscure versiuni neogotice franceze a unei ediţii latine din secolul al XVII-lea a unei opere scrise în latină de un călugăr german, pe la sfîrşitul secolului al XlV-lea.

avises se referă la eco subțire

Şi, mai ales, ce stil să adopt? Tentaţia de a mă inspira din modelele italiene ale epocii trebuia respinsă, fiind cu totul nejustificată : Adso nu numai că scrie în latină, dar reiese clar din întreaga alcătuire a textului că ştiinţa şi cultura lui sau cultura abaţiei care-l influenţează într-un jeera fat burner atît de evident este mult mai bogată; este vorba, în mod clar, de o sumă pluriseculară de cunoştinţe şi de modalităţi stilistice, care se îmbină cu tradiţia latinei Evului Mediu timpuriu a traducerii.

Adso gîndeşte şi scrie ca un călugăr care a rămas impermeabil la revoluţia latinei vulgare, legat de paginile găzduite de biblioteca despre care vorbeşte, înrîurit de textele patristico-sco-lastice, şi istoria lui dincolo de referirile la evenimentele din secolul al XlV-lea, pe care, însă, Adso le relatează cuprins de mii de perplexităţi, şi numai din auzite ar fi putut să fie scrisă, după limbă şi citatele erudite, în secolul al XII-lea sau al XIII-lea.

Pe de altă parte, este neîndoios că, traducînd în franceza lui neogotică latina lui Adso, Vallet va fi introdus de la sine diferite licenţe, şi nu doar stilistice.

Pentru a vizualiza corect site-ul LG. Site-ul LG. Pentru a avea cea mai buna experienta pe site-ul nostru, te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos.

De exemplu, personajele vorbesc uneori despre puterea ierburilor, referindu-se clar la acea carte a secretelor atribuită lui Albert cel Mare, care a cunoscut de-a lungul secolelor diferite variante. Este avises se referă la eco subțire că Adso o cunoştea, dar el citează pasaje din ea care amintesc foarte precis fie reţete ale lui Paracelsus, fie interpolări evidente dintr-o ediţie a lui Albert dintr-o certă epocă Tudor1.

Pe de altă parte, am stabilit după aceea că în timpul în care Vallet transcria? Cu toate acestea, cum putem fi siguri că textul la care se referea Adso sau călugării ale căror cuvinte le nota el nu conţinea, printre glose, scolii şi diferite apendice, şi unele adnotări care apoi ar fi putut hrăni cultura care a urmat?

Nu existau justificări 1. Am eliminat excesele, dar cîte ceva am mai lăsat. Chiar nu ştiu de ce m-am hotărît să-mi iau inima-n dinţi şi să prezint, ca şi cînd ar fi autentic, manuscrisul lui Adso din Melk. Să-i spunem: un gest de îndrăgostit. Sau, dacă vreţi, o modalitate de a mă elibera de vechi şi numeroase obsesii. Transcriu fără preocupări de actualitate. La mai bine de zece ani distanţă, este o consolare acum pentru pierderea în greutate 77057 de litere restituit mult preaînaltei lui demnităţi că se poate scrie doar pentru simpla plăcere de a scrie.

Şi acum, mă simt liber să povestesc, din pură plăcere fabulatorie, istoria lui Adso din Melk, şi îmi produce plăcere şi mîngîiere faptul că o găsesc atît de incomensurabil îndepărtată în timp acum, cînd veghea raţiunii a alungat toţi monştrii pe care somnul său îi născuseatît de glorios lipsită de legătură cu timpurile noastre, atît de atemporal străină de avises se referă la eco subțire şi de siguranţele noastre.

Subtitlurile, la persoana a treia, au fost adăugate, probabil, de Vallet. Dar întrucît sînt necesare ca să-l orienteze pe cititor, şi uzanţa aceasta nu se deosebeşte de cea folosită de multă literatură scrisă în limba vulgară, nu am socotit că merită să le înlătur.

Intr-o oarecare încurcătură m-au pus referirile lui Adso la orele canonice, nu numai pentru că delimitarea lor variază după localităţi şi după anotimpuri, ci şi pentru că, după cîte se pare, în secolul al XlV-lea nu se respectau cu stricteţe indicaţiile date de Sfîntul Benedict în canon. Cu toate acestea, pentru orientarea cititorului, deducînd atît din text cît şi, în parte, din confruntarea canonului de origine cu descrierea vieţii monahale avises se referă la eco subțire de Edouard Avises se referă la eco subțire în Les heures benedictines Paris, Grasset,cred că ne putem conduce după următoarea împărţire : Matutini pe care Adso le denumeşte cu vechea expresie Vigiliae.

Laudi care în tradiţia mai avises se referă la eco subțire erau numite Matutini.

avises se referă la eco subțire

Prima Pe la 7,30, puţin înaintea aurorei. Tertia Pe la 9. Sexta Amiaza într-o mănăstire în care călugării nu lucrează la cîmp, iarna, era şi ora mesei. Nona între 2 şi 3 după-masa.

Vesper Pe la 4,30, la apusul soarelui canonul prescrie să se cineze înainte de lăsarea întunericului. Completa Pe la 6 pînă la 7 călugării trebuie să meargă la culcare. Calculul se bazează pe faptul că în nordul Italiei, la sfîrşitul lui noiembrie, soarele răsare în jurul josh ax pierde greutatea 7,30 şi apune în jurul orei 4,40 după-masa. Acesta era la început la Dumnezeu şi datoria călugărului credincios este să repete în fiecare zi cu psalmodiantă umilinţă unicul şi neschimbatul fapt al cărui adevăr de nezdruncinat se poate afirma.

Dar videmus nune per speculum et in aenigmate şi adevărul, mai înainte de a ne sta întreg în faţă, se manifestă treptat şi ce trepte greu de urcat! Ajuns la sfîrşitul vieţii mele de păcătos, în vreme ce cărunt îmbătrînesc asemenea lumii, aşteptînd să mă pierd în abisul fără de sfîrşit al divinităţii tăcute şi pustii făcînd parte din lumina neschimbătoare a inteligenţelor îngereşti, ţinut captiv acum cu trupul meu greu şi bolnav în această chilie a iubitei mănăstiri din Melk, sînt gata să las pe această piele mărturia faptelor uimitoare şi înspăimîntătoare la care mi-a fost dat să iau parte în tinereţe, repetînd verbatim tot ceea ce am văzut şi auzit, fără a cuteza să trag din asta o învăţătură, pentru a lăsa celor ce vor să vină dacă Antichristul nu le-o va lua înainte semnele toate, ca asupra lor să-şi arate puterea rugăciunea descifrării.

Fie ca Domnul Dumnezeu să mă învrednicească să fiu un martor prin care să poată transpărea întîmplările petrecute la abaţia căreia drept este şi cu credinţă să nu i se rostească aici nici numele, la sfîrşitul anului întru Domnulcînd împăratul Ludovic a coborît în Italia pentru a reface demnitatea Sfîntului Imperiu Roman, potrivit dorinţei Celui de Sus, şi spre ruşinea josnicului uzurpator simoniac şi ereziarh care a pîngărit la Avignon numele sfînt al Apostolului vorbesc de sufletul păcătos al lui Giacomo din Cahors, pe care necredincioşii l-au cinstit cu numele de Ioan al XXII-lea.

Poate că, pentru a înţelege mai bine evenimentele în care m-arn văzut amestecat, e bine să amintesc de lucrurile ce se petreceau în acest fragment de veac, aşa cum am înţeles eu 15 atunci, luînd parte la ele, şi aşa cum mi le amintesc acum, îmbogăţite de avises se referă la eco subțire povestiri, pe care le-am auzit după aceea -dacă totuşi memoria mea va fi în măsură să reînnoade firul atît de numeroaselor şi de încurcatelor întîmplări.

Oameni ai bisericii, scăpaţi de sub controlul justiţiei seculare, comandau grupuri de răufăcători şi tîlhăreau cu spada în mînă, avises se referă la eco subțire blestemăţii şi puneau la cale tot felul de treburi murdare. Cum să împiedici ca acest Caput Mundi să redevină, pe drept cuvînt, ţinta celor ce voiau să-şi pună pe cap coroana Sfîntului Imperiu Roman, şi cum să refaci demnitatea acelei împărăţii lumeşti care fusese dată cezarilor?

Iată deci că încinci principi germani îl aleseseră la Frankfurt pe Ludovic de Bavaria ca supremul conducător al Imperiului. Dar în aceeaşi zi, pe celălalt mal al Mainului, contele palatin de Rin şi arhiepiscopul de Kb'ln îl aleseseră în aceeaşi demnitate pe Frederic de Austria.

Doi împăraţi pentru un singur tron, şi un singur papă pentru doi: situaţie care a devenit, într-adevăr, fermentul unei mari dezordini. Doi ani mai tîrziu, era ales la Avignon noul papă, Giacomo din Cahors, în vîrstă de şaptezeci şi doi de ani, sub numele de Ioan al XXII-lea, şi deie Domnul ca niciodată vreun pontif să nu mai primească un nume atît de potrivnic celor buni.

Francez şi credincios regelui Franţei oamenii de pe pămîntul acela păcătos sînt întotdeauna înclinaţi să slujească interesele alor lor şi sînt neputincioşi să privească la lumea întreagă ca la patria lor spiritualăavises se referă la eco subțire îl susţinuse pe Filip cel Frumos împotriva cavalerilor templieri, pe care regele îi acuzase cred că pe nedrept de fărădelegi dintre cele mai josnice, pentru a pune stăpînire pe bunurile lor, cu complicitatea acelui ecleziast renegat.

Intre timp, în toată istoria aceea se vîrîse Roberto de Napoli, care, pentru a-şi păstra controlul asupra Peninsulei Italiene, îl convinsese pe papă să nu recunoască pe nici unul dintre cei doi împăraţi germani, rămînînd astfel căpitan general al statului Bisericii. In Ludovic de Bavaria îl învinge pe rivalul său Frederic. Şi mai înspăimîntat de un singur împărat decît fusese de doi, Ioan l-a excomunicat pe învingător, şi acesta, drept răspuns, l-a denunţat pe papă ca eretic.

Nobilă hotărîre, menită să salveze virtutea şi puritatea ordinului, dar ea a displăcut atît de mult papei, care, poate, vedea în ea un principiu ce ar fi pus în pericol chiar propriile pretenţii, ca stăpîn al Bisericii, de a contesta Imperiului dreptul de a alege episcopi, propunînd, dimpotrivă, ca Sfîntul Scaun să aibă dreptul de a-l învesti pe împărat.

Că acestea sau altele erau motivele care-l împingeau, Ioan a condamnat în propunerile franciscanilor prin bula Cum inter nonnullos.

Acela a fost momentul, îmi închipui, cînd Ludovic a văzut în franciscani, duşmani acum pe faţă ai papei, nişte aliaţi puternici. Afirmînd sărăcia lui Christos, ei reîntăreau într-un fel ideile teologilor imperiali, adică a lui Marsilio din Padova şi Giovanni din Gianduno. Şi, în sfîrşit, nu cu multe luni înainte de evenimentele pe care le povestesc aici, Ludovic, care încheiase un acord cu învinsul Frederic, năvălea în Italia, era încoronat la Milano, intra în conflict cu familia Visconti, care însă îl primise bine, pornea asediul Pisei, îl numea vicar imperial pe Castruccio, duce de Ardeți grăsime subbelic şi Pistoia şi cred că rău făcea, pentru că niciodată n-am cunoscut om mai crud, în afară poate de Uguccione della Faggiolaşi acum se pregătea să intre în Roma, chemat de Sciarra Colonna, seniorul locului.

Iată care era situaţia cînd eu - pe atunci novice benedictin în mănăstirea din Melk — am fost smuls avises se referă la eco subțire liniştea schitului de către tatăl meu, care lupta sub comanda lui Ludovic, fiind el nu cel mai neînsemnat dintre baronii lui, şi care a socotit înţelept să mă ia cu sine ca să cunosc minunăţiile Italiei şi să fiu de- faţă cînd împăratul avea să fie încoronat la Roma.

Traducerile expresiilor strãine din „Numele trandafirului” de Umberto Eco, cu explicaţii

Dar asediul Pisei l-a prins cu grijile militare. Eu m-am folosit de asta ca să mă plimb, parte din plăcere, parte din dorinţa de a învăţa, prin oraşele Toscanei, dar viaţa aceasta liberă şi fără chibzuinţă nu se potrivea, au gîndit părinţii mei, unui adolescent hărăzit vieţii contemplative. Şi, după sfatul lui Marsilio, care prinsese drag de mine, au hotărît să mă dea pe lîngă un franciscan învăţat, părintele Guglielmo William, în limba lui din Baskerville, care pornea o misiune ce avea să-l ducă să vadă oraşe faimoase şi abaţii străvechi.

Am devenit 17 astfel secretarul şi discipolul lui în acelaşi timp, lucru de care nu aveam să mâ căiesc, întrucît am fost, alături de el, martorul unor întîmplări demne să fie consemnate, cum fac acum, întru ştiinţa celor ce aveau să vină.

 Ну хорошо, - сказал он, приподнимаясь на локтях.  - Может быть, у них закоротило генератор.

Eu nu ştiam atunci ce căuta călugărul Guglielmo şi, ca să spun adevărul, nu ştiu nici astăzi, şi bănuiesc că nu ştia nici el, mînat cum era de unica dorinţă de adevăr, şi de teamă - pe care mereu am văzut că o nutreşte — că adevărul nu era cel care-i apărea pe moment.

Şi poate că în anii aceia îndatoririle lumeşti îl îndepărtau de la studiile sale pe care le îndrăgea atît de mult. Misiunea cu care fratele Guglielmo era însărcinat mi-a rămas necunoscută de-a lungul întregului drum, sau mai bine zis el nu mi-a vorbit despre ea.

Mai degrabă ascultînd frînturi din conversaţiile pe avises se referă la eco subțire le-am avut cu abaţii mănăstirilor prin care ne opream, în drum, mi-am făcut o oarecare idee asupra naturii însărcinării sale.

Dar nu am cunoscut-o pe deplin pînă cînd nu am ajuns la ţinta noastră, cum voi spune mai pe avises se referă la eco subțire. Ne îndreptam spre nord, dar călătoria noastră nu a mers în linie dreaptă şi ne-am oprit la diferite abaţii. Sa întîmplat aşa că ne-am abătut spre apus, în timp ce ţinta noastră ultimă se afla la răsărit, aproape urmînd linia montană care duce de la Pisa în direcţia drumurilor spre San Giacomo, oprindu-ne într-un ţinut pe care înspăimîn-tătoarele întîmplări, care s-au petrecut după aceea, mă îndeamnă să nu-l precizez prea limpede, dar ai cărui seniori erau credincioşi Imperiului, şi unde abaţii ordinului călugăresc se opuneau, de comun acord, papei eretic şi corupt.

Drumul a durat două săptămîni, cu mici păţanii, şi în timpul acela am avut putinţa să-l cunosc niciodată îndeajuns, cum îmi spun mereu pe noul meu maestru.

In paginile ce urmează nu-mi voi îngădui să fac descrieri de persoane - decît dacă expresia vreunui chip, sau un gest, nu vor apărea ca semn al unui limbaj mut, dar grăitor — deoarece, aşa cum spune Avises se referă la eco subțire, nimic nu este mai trecător decît forma exterioară, care se veştejeşte şi se trece ca florile cîmpului la venirea toamnei, şi ce sens ar avea să spun despre abatele Abbone că avea privirea tăioasă şi obrajii palizi, cînd acum el şi cei din jurul lui sînt ţărînă, iar ţărîna corpului lor este acum de culoarea pămîntie a morţii numai sufletul, după voinţa Domnului, străluceşte ca o lumină şi nu se va stinge în vecii vecilor?

Dar despre Guglielmo aş vrea să vorbesc, avises se referă la eco subțire asta o dată pentru totdeauna, pentru că la el m-au surprins chiar şi trăsăturile lui aparte, şi este dat tinerilor să se lege 18 de un bărbat mai în vîrstă şi mai înţelept nu numai din pricina farmecului vorbirii sau a ascuţimii judecăţii sale, ci şi pentru forma învelişului din afară al trupului, care-ţi devine foarte dragă, cum se întîmplă cu făptura tatălui, căruia-i cercetezi gesturile, mîhnirile şi îi iscodeşti zîmbetul — fără ca vreo umbră de desfrîu să murdărească felul acesta poate singurul neîntinat de dragoste trupească.

Bărbaţii de pe vremuri erau frumoşi şi voinici acum sînt nişte copii şi nişte piticidar faptul acesta este doar unul dintre atîtea care mărturisesc nenorocirea unei lumi care încărunţeşte. Tinereţea nu mai vrea să înveţe nimic, ştiinţa e în decădere, lumea întreagă umblă în cap, nişte orbi conduc alţi orbi şi-i fac să se prăbuşească în prăpastie, păsările se avîntă în aer înainte de a fi început zborul, măgarul cîntă la liră, boii dansează.

avises se referă la eco subțire

Asevedeași